ที่เที่ยวกรุงเทพฯ ลุยเที่ยววันเดย์ทริปแบบสบาย

ที่เที่ยวกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นวัด พิพิธภัณฑ์ หรือแม้แต่ย่านเก่าแก่ พวกเขาทั้งหมดน่าสนใจด้วยกัน ใครจะคิดว่าเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนและการจราจรติดขัด ยังมีแง่มุมดีๆ ของการเดินทางที่คุณอาจมองไม่เห็น วันนี้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆในกรุงเทพรอให้คุณมาเช็คอินมากมาย เมื่อมีเวลาว่างชวนเพื่อนมาเดินเล่นในกรุงเทพ มันเหมือนกับการเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับ

พระบรมมหาราชวัง

เริ่มจากพระบรมมหาราชวังกันก่อน แลนด์มาร์คที่งดงามที่สุดของกรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร เดิมเป็นที่ประทับของกษัตริย์ไทยในอดีต ปัจจุบันพระบรมมหาราชวังถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องมาเยี่ยมชม ผู้คนมาชมความงามของพระราชวังหลังกำแพงสีขาว สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี และแวะสักการะพระแก้วมรกตซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดพระแก้วในบริเวณพระบรมมหาราชวัง เปิดให้ชมทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. (สำนักงานขายตั๋วปิดทำการเวลา 15.30 น.) และกรุณาแต่งกายสุภาพ (** นักท่องเที่ยวที่ไม่แต่งกายสุภาพต้องเปลี่ยนชุดที่ทางสำนักพระราชวังจัดเตรียมไว้ให้)

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระบรมมหาราชวัง เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ประเภทราชวรมหาวิหารและเป็นวัดของรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี นอกจากนี้วัดโพธิ์ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย สถานที่ท่องเที่ยวจันทบุรี เนื่องจากเป็นแหล่งความรู้ในด้านต่างๆ ทั้ง ประวัติศาสตร์ วรรณคดี และการแพทย์ จุดเด่นหลักอยู่ที่พระพุทธไสยาสน์หรือพระพุทธไสยาสน์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่งดงามที่สุด ประดับด้วยทองเหลืองอร่ามทั่วบริเวณ ใบหน้าของเขาเต็มอิ่ม แต่มันดูเคร่งขรึมและมหัศจรรย์ งดงามและเหมาะสม เต็มไปด้วยพลังและความศรัทธา

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมากรุงเทพฯ ทุกคนต้องแวะเยี่ยมชมวัดอรุณอย่างน้อยหนึ่งครั้ง วัดนี้ตั้งอยู่โดดเด่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก แบบราชวรมหาวิหาร สัญลักษณ์สำคัญคือพระปรางค์ ซึ่งมีรูปแบบเขมร ปรางค์ประธานสูง 81.85 เมตร ประดับด้วยเปลือกหอย กระเบื้องเคลือบ จานชามเบญจรงค์ สวยงามหลากสีสัน เปิดให้เข้าชมและสักการะได้ทุกวัน เวลา 07.30-17.30 น.

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นที่ 3 แบบวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นที่ตั้งของ “ปราสาทโลหะ” แห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลก มีลักษณะเป็นอาคารสูง 7 ชั้น มีความกว้างลดหลั่นลงมา ชั้นล่างของอาคาร ชั้น 3 และ 5 เป็นบูธและระเบียงโดยรอบ ชั้นที่ 2, 4 และ 6 เป็นอาคาร 4 ชั้น

แต่ละชั้นมียอดบุษบก 12 ยอด และชั้นที่ 7 เป็นชั้นยอดของพระราชวังสี่ชั้นสำหรับประดิษฐานพระบรมรูป มีทั้งหมด 37 ธาตุ สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี แต่ละชั้นจะมีบันไดเวียนอยู่ตรงกลางปราสาทให้เดินขึ้น นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกมากมาย เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือ วัดภูเขาทอง สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ริมคลองมหานาคและคลองรอบกรุง มันเป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สิ่งที่โดดเด่นมากเกี่ยวกับวัดสระเกศราชวรมหาวิหารคือสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีความสูงประมาณ 77 เมตร ด้านบนบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ปัจจุบันวัดนี้มีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นที่ 2 ประเภทราชวรมหาวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวจันทบุรี เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวัน ค่าเข้าชมฟรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)

วัดมังกรกมลาวาส ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง ระหว่างซอยเจริญกรุง 19 และ 21 ภายในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนามหายานโดยคณะสงฆ์จีนในประเทศไทย เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนาน ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเยาวราช อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของคนไทยเชื้อสายจีนอีกด้วย ในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีผู้คนมากมายแวะเวียนมาสักการะขอพรจากเทพเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง เปิดทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น. ที่เที่ยวกรุงเทพฯ

บทความที่เกี่ยวข้อง